TOP
Image Alt

Disseny editorial

Disseny i maquetació de l'estudio sobre el consum de

Tesi doctoral mèdica. Universitat de Barcelona | Disseny i

Tesi doctoral sobre les sales de premsa virtuals |

Edició i maquetació del llibre «La comunicación del vino»,

Memòria anual d'activitats. Escuela de Tauromaquia, Diputació de València

Vides ONGD. Memòria d'activitats, 2008 | A5, reciclat, 100

Memòria d'activitats. Vides ONGD | A4, 24 pàgines, reciclat,